Zubné implantáty

Moderné metódy v implantológii Vám umožňujú vrátiť úsmev a obnoviť funkciu žuvania. Na našej klinike BioDent Bratislava vykonávame implantáciu pomocou moderných technológií. Použitie osvedčených technológií a materiálov dáva lekárom neobmedzené možnosti pri implantácii so zárukou kvality, bezpečnosti a úplne bezbolestne pre pacienta.
Vrátime vám váš krásny úsmev aby ste sa mohli usmievať. Naši skúsení odborníci na implantológiu presne vedia, ako pomôcť aj v tom najťažšom prípade! Na našej klinike BioDent Bratislava používame iba tie najmodernejšie implantáty značky Straumann, AlfaBio Tech a Dentis.
Zubné implantáty
AKO PRIJÍMAME PACIENTOV

Keramické korunky sa radia do oblasti protetickej stomatológie. Pri jej plánovaní je potrebné okrem konzultácie aj detailné vyšetrenie a RTG snímok aby sme zhodnotili stav zuba, na ktorom má byť korunka. V ďalšom kroku sa pristupuje k obrúseniu zuba za použitie zväčšovacích pomôcok. Takto pripravený zub skenujeme čím vytvoríme digitálny odtlačok. V zubnom laboratóriu za pomoci počítačom riadených technológií sa vytvorí návrh budúcej keramickej korunky a následne sa vyfrézuje. Na keramickej korunke sa u nás začína pracovať hneď ako získame sken zuba. Celý postup je digitalizovaný čím sa výrazne znižuje riziko množstva chýb. Keramické korunky, ktoré takto zhotovíme sa prispôsobia ostatným zubom ako funkčne tak aj esteticky.

MDDr. Marcel Riznič, PhDŠpecializácia
Maxilofaciálny chirurg. implantológ. Odborný garant kliniky.
POSTUP IMPLANTÁCIE U BEZZUBÝCH PACIENTOV
Zubné implantáty

Najčastejšie použité metódy implantácie u bezzubých pacientov:

Vhodná metóda na obnovu chrupu sa vyberá podľa klinického obrazu, individuálnych požiadaviek a rozpočtu pacienta. V závislosti od týchto faktorov je možné použiť nasledujúce metódy implantácií:

 • Dvojstupňová implantácia - zahŕňa inštaláciu do 14 titánových implantátov na čeľusť. Implantáty sa implantujú do kosti, potom pacient čaká na regeneráciu samotného kostného tkaniva 3 až 6 mesiacov. V druhom štádiu liečby sa na implantáty nasadia korunky alebo fixné protézy.
 • All-on- 4 alebo All-on-6 -umožňuje inštaláciu 4 alebo 6 implantátov s okamžitým zaťažením korunkami. Celý zákrok sa vykonáva v jednom sedení. Zvyčajne sa indikuje ak nie je k dispozícii dostatočné množstvo kostného tkaniva, blízkosť mandibulárneho nervu alebo dutín.
 • Bazálna (zygomatická) implantácia - používa sa pri akútnom nedostatku tvrdých kostných tkanív. Postup je podobný klasickej implantácii, ale namiesto klasických implantátov sa implantujú špeciálne zygomatické implantáty. Sú dlhšie a umiestňujú sa v hlbšie v kosti.

AKO PREBIEHA ZUBNÁ IMPLANTÁCIA?

 • Implantácia zubov je dnes najpokročilejšou metódou náhrady zubov. Implantácia umelého koreňa do čeľustnej kosti sa vykonáva v niekoľkých fázach.
 • Implantácia sa vykonáva až po dôkladnom vyšetrení odborníkom, oboznámení sa o zdravotnom stave pacienta a absolvovaní príslušných vyšetrení. Pred implantáciou je potrebné uviesť zuby a ústnu dutinu do zdravého stavu. Ústna hygiena je záverečnou fázou prípravy na implantáciu.
 • Pred operáciou sa vykoná anestézia, ktorá umožňuje pacientovi podrobiť sa zákroku úplne bez bolesti. (celková alebo lokálna)
 • Zavedenie mplantátu trvá 20 až 40 minút. Lekár vopred pripraví plán operácie, dochádza k odbornému zavedeniu implantátov. Keď je implantát na mieste, lekár rozhodne, či korunku vloží po zavedení implantátu na mieste, alebo to urobí ako ďalší krok počas nasledujúceho sedenia a po regenerácii kostného tkaniva. Ak je implantát pevne pripevnený, dočasná korunka sa zafixuje. Trvalá koruna sa vytvorí po niekoľkých mesiacoch, keď je implantát a kostné tkanivo úplne zregererovné.
Zubné implantáty

VÝHODY IMPLANTÁCIE OPROTI SNÍMACÍM PROTÉZAM

V minulosti bol jediný spôsob ako nahradiť zubné tkanivo u bezzubej čelusti jedine použitím celkových alebo čiastočne snímateľných náhrad. Pacientom to však spôsobovalo veľa problémov, pretože snímateľné a čiastočne snímateľné náhrady nedržali správne na svojom mieste, hýbali sa, padali,, vyvolávali pocit zvracania a nepríjemné pocity pri spracovaní potravy a následne stažovali artikuláciu. Boli nevyhovujúce jak z estetického hľadiska tak z funkčného. Implantáty na rozdiel od snímateľných náhrad, ponúkajú mnoho výhod:

 • schopnosť bezpečne fixovať protézy na pevných implantátoch;
 • zachovanie celého objemu kostného tkaniva (pacient nemá atrofiu kostného tkaniva, symetria tváre nie je narušená)
 • prirodzený vzhľad zubov;
 • rovnomerné rozloženie žuvacieho zaťaženia na celý chrup;
 • absencia defektov reči;
 • dlhá životnosť titánových čapov (pri správnej hygiene a dodržiavaní odporúčaní zubného lekára môžu implantáty slúžiť doživotne!).
Zubné implantáty

PREČO SI PACIENTI DÁVAJÚ IMPLANTÁTY V BIODENT BRATISLAVA?

Zubný implantát je v podstate náhrada zubu alebo zubov. Laicky sa nazýva aj čap alebo nastreľovací zub. Hlavným kladom zubných implantátov je možnosť vytvoriť z nich pevné zubné náhrady bez potreby brúsenia alebo umŕtvovania zubov. Zubný implantát je náhradou zubného koreňa. Implantát je zhotovený z titánu a zirkónu so špeciálnou povrchovou úpravou. Má tvar skrutky s vnútorným aj vonkajším závitom. 

Prečo zubný implantát z Bio Dent Bratislava?

V ambulanciách Bio Dent Bratislava nájdete špecializovaných odborníkov na každý odbor v stomatológii vrátane zubnej chirurgie a implantológie. Jednoduchšie ale aj zložitejšie výkony, pri ktorých treba dopĺňať kosti vykonáva viacero špecialistov spoločne. V kombinácii s modernou 3D diagnostikou sme tak schopní vyriešiť stratu jedného, viacerých alebo aj všetkých zubov.

Najkvalitnejšie zubné implantáty

Spájame funkčnosť, estetiku a kvalitu a preto na našej klinike používame zubné implantáty švajčiarskej spoločnosti Straumann. Výrobky tejto spoločnosti sa neustále vyvíjajú, vylepšujú a následne sa podrobujú prísnym a dlhodobým klinickým testom. 

Implantáty – celková rekonštrukcia chrupu Zubnými implantátmi sa dajú nahradiť všetky zuby, hovoríme tomu celková rekonštrukcia chrupu. Pristupuje sa k nej ak vám chýba väčšia časť zubov alebo všetky.Zhotovenie snímateľnej náhrady (vyklápačka, totálka) je bežným, nie však vyhovujúcim ošetrením bezzubej čeľuste. Strata chuti, padanie náhrady pri rozprávaní alebo jedení a aj psychická frustrácia sú častými problémami s ktorými sa pacienti so snímateľnou náhradou stretávajú. Výborným riešením je v tomto prípade celková rekonštrukcia chrupu implantátmi. Stačí zaviesť 4 až 6 implantátov, ktorými môžeme nahradiť celý zubný oblúk a aj chýbajúcu časť ďasnového výbežku. Takáto náhrada má nie len výborný estetický efekt ale odpadajú pri nej aj problémy, ktoré súvisia so snímateľnou zubnou náhradou.

NÁŠ TÍM
MDDr. Marcel Riznič, PhD
Špecializácia::
Maxilofaciálny chirurg
Pracovné skúsenosti:
9/2011 – trvá Lekár v UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 04/2018 – trvá Chirurg zubného lekárstva v zubnej ambulancii Implant Center

V oblasti klinickej praxe je jeho zameranie prevažne sústredené na akútne stavy v maxilofaciálnej chirurgii a rehabilitáciu stomatognátneho systému pomocou implantologicko – protetických rekonštrukcií. Traumatológia tvárového skeltu, estetické zákroky v oblasti tváre a všetky stavy, ktoré spadajú diagnosticky do skupiny dentoalveolárnej chirurgie a maxilofaciálnej chirurgie.

Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.